سیما سمیر ایرانیان

جشن های ملی و مذهبی

همه ارگانها و سازمانها اعم از خصوصی و دولتی خواستار برگزاری هر چه بهتر برنامه های خود(جشن های مناسبتی ،تقدیر از پرسنل و…)با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی می باشند و این خواسته محقق نخواهد شد مگر با داشتن دانش و تخصص و تجربه ی کافی در زمینه مورد نظر.

موسسه فرهنگی هنری سیما سمیر ایرانیان با داشتن سابقه برگزاری برنامه های مختلف برای سازمانها و موسسات مختلف و همچنین داشتن رضایت نامه کاری تمامی آنها،با اطمینان کامل اعلام می دارد که آمادگی لازم برای همکاری همه جانبه با تمامی شرکت ها را داراست و می تواند با طرح و اجرای ایده های نو و جذاب برنامه های مورد درخواست مشتریان خود را برگزار نماید.