سیما سمیر ایرانیان

نمایشگاه های فرهنگی و آموزشی

نمایشگاههای فرهنگی و هنری مجموعه اقداماتی است مبتنی بر هنجارها و ارزش های یک جامعه که در قالب عناصر و اجزایی همانند:ملیت،قومیت،زبان،هنر ،دین و مذهب ،نژاد ،جنسیت،آداب و رسوم،مفاهیم و تعابیر رایج نمود می یابدو هدف آن شناساندن هویت تاریخ و میراث اجتماعی است که از نسل های گذشته تا به امروز تداوم یافته است یا در حال حاضر متناسب با مقتضای زمان و مکان تبدیل به یک ارزش یا باور اجتماعی شده است.

موسسه فرهنگی هنری سیما سمیر ایرانیان با سابقه برگزاری چندین مورد نمایشگاه های فرهنگی ،هنری ،آموزشی و…در سطح کشور و همکاری با اساتید ،هنرمندان و متخصصین حوزه های مختلف آمادگی خود را جهت هر گونه ارائه خدمات در این زمینه اعلام می دارد.

فعالیتهای واحد برگزاری نمایشگاه فرهنگی

  • نیازسنجی و هدف گذاری درباره موضوع فعالیت نمایشگاه
  • تدوین و نگارش مکتوب طرح با توجه به هدف های از پیش تعیین شده
  • طراحی پلان نمایشگاه
  • طراحی ،ساخت و اجاره ساز های نمایشگاهی 
  • طراحی و چاپ بنر و سردرب های ویژه نمایشگاه
  • تحقیق و جمع آوری اطلاعات در جهت شناخت متخصصین حوزه انتخاباتی
  • تنظیم و ارائه نظام نامه نمایشگاه و کارت شناسایی به نفرات غرفه دار و کلیه دست اندرکاران نمایشگاه
  • برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه با دعوت از مسئولین و افراد مرتبط
  • برگزاری مراسم اختتامیه