سیما سمیر ایرانیان

چاپ و تبلیغات

تبلیغات مقوله ای است چند وجهی به منظور اثربخشی یک برنامه تبلیغاتی لازم است که اهداف مخاطبان و رسانه های مورد استفاده به طور دقیق مشخص شوند.تبلیغات تاثیرات فراوانی برجای می گذارد.از جمله این تاثیرات می توان به ایجاد آگاهی و ایجاد نگرش مثبت اشاره کرد.

موسسه فرهنگی هنری سیما سمیر ایرانیان با بیش از یک دهه تجربه موفق در عرصه تبلیغات و با بهره گیری از فن آوری نوین و همچنین توجه به جدیدترین استانداردهای جهانی و تطبیق آن با فرهنگ اسلامی و سلیقه ایرانی و همکاری جمعی گرافیست ها ،عکاسان،معماران در امور چاپ قادر گردیده تا کارنامه درخشانی از خود بر جای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.