سیما سمیر ایرانیان

هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی یکی از عوامل مهم در تبلیغات است از آنجایی که تاثیر گذاری این هدایا و مدت زمان استفاده از آنها معمولا زیاد است شرکت ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی در پی تهیه هدایای مناسب در سطوح متفاوت بر می آیند.از این رو موسسه فرهنگی هنری سیما سمیر ایرانیان جهت حفظ و حراست از میراث معنوی ایرانیان اقدام به تاسیس واحد تخصصی هدایای تبلیغاتی در بخش صنایع دستی نموده است و با گرد آوری زیباترین و متنوع ترین هدایای تبلیغاتی و نمایشگاهی این امکان را در اختیار مدیران محترم شرکت ها قرار داده است تا نگران تامین این هدایا نباشند.برای بازدید و انتخاب جدیدترین هدایای تبلیغاتی به به سایت موسسه بخش گالری هدایا ی تبلیغاتی مراجعه نمایید.

برخی از هدایا ی تبلیغاتی: