طراحي ایده در مستند

مقدمه

موضوع بحث ما طراحي فيلم­نامه در سينماي مستند يا مراحلي است كه پيش از فيلمبرداري يك فيلم مستند بايد به آن بينديشيم و برايش فكر و برنامه داشته باشيم. اين مراحل در نهايت به فیلمنامه منتهی می شود (متناسب با نوع فيلمي كه مي­سازيم، در يك يا 10 يا 30 و 50 صفحه) كه در اين گفت و گو به آن نمي پردازيم، چون موضوع بحث مان را بيش از حد گسترده مي كند. موضوع، ایده، تحقیق تصويري و کاربردی برای فیلم و مشخص کردن شیوه ی فیلمسازی مان، مجموعه ی عناصري است كه فضای طراحي قبل از فيلمبرداري را روشن می کند؛ عناصري که در طراحی فيلم مستند اهمیت دارند و آمادگی برای درک و شناخت كار، پیش از شروع فيلمبرداري را به وجود می آورند. چیزی که در مستند سازي ما کمتر به آن توجه می شود….

نویسنده:حمید زیدی

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *