روانشناسی درفیلمسازی

فیلمسازان از علم روان شناسی برای غنی کردن آثار خود و تاثیر بر اذهان مخاطبان بهره گرفته و با استفاده از روش های متعدد سعی در نمایش حالت های مختلف مسایل روانی انسان کرده اند. بر اساس نوشته های «آرتور نایت» در کتاب تاریخ سینما بعد از دلزدگی مردم از فیلم های واقعگرا و خبری در

Read More