سر کلاس با کیارستمی

در سراسر کتابِ سر کلاس با کیارستمی به قلم پال کرونین کاملا دریافت می شود که فیلمسازی را نمی توان به صورت رسمی آموزش دید. بلکه بهترین فیلم ها حاصل نیازهایی است که هر  فیلمساز در درون خود می یابد. در حقیقت کار فیلمساز این است که مشاهده کند- خیلی خوب مشاهده کند- به یاد

Read More

طراحي ایده در مستند

مقدمه موضوع بحث ما طراحي فيلم­نامه در سينماي مستند يا مراحلي است كه پيش از فيلمبرداري يك فيلم مستند بايد به آن بينديشيم و برايش فكر و برنامه داشته باشيم. اين مراحل در نهايت به فیلمنامه منتهی می شود (متناسب با نوع فيلمي كه مي­سازيم، در يك يا 10 يا 30 و 50 صفحه) كه

Read More